I believe in Hyper-V!

Team Foundation ServerCategory Archives

About TFS Administration

TF30177: Team Project Creation Failed – Unable to create Team Project after SSL / How to resolve this problem

I configured SSL on TFS Server and after that I was unabled to create Team Project.
After few hours of investigation I figured out where the problem is. Problem is in ApplicationHost.config file and explanation how to resolve this issue is below.

Open IIS, expand Sites and click on SharePoint Central Administration v3. Under Management open Configuration Editor.After you opened Configuration Editor go to the Search Configuration… and open.

When you open Search Configuration expand Server-ApplicationHost.config and in the low right corner click on hyperlink, C\\Windows\System32\Inetsrv\Config\ApplicationHost.config.

When ApplicationHost.config file appears, go to
<location path=”SharePoint – 80″>, this is very important because when you enter this line in command prompt it goes to
<location path=”Default Web Site”> and this is a wrong location.

Insert two line like in the picture below. You must enter value in KB.

NOTE: don’t forget to reset IIS!

Migracija TFS 2008 na TFS 2010, peti dio, Final Touch!

Sve predradnje smo napravili. Sada slijedi Final Touch. Pokrenite setup TFS 2010, instalirajte “Team Foundation Server Administration Console”

Pokrenete “Configure Installed Features”

Označite “Upgrade” kako bi pokrenuli “Start Wizard”

Unesite ime SQL instance na koji ste napravili restore TDS 2008 baza, (u našem slučaju to je na istom serveru gdje instaliramo TFS 2010), selektirajte opciju “List available databases”, gdje će se pojaviti dostupna baza. U ovom slučaju “TfsIntergration”. Klik na Next.

Unesite servisni account i tip autentikacije kako je navedno na  slici.

U niže navednom polju ostavite sve by default.

Označite Configure Reporting for use with Team Foundation Server

SSRS trebalo bi biti prethodno istaliran i konfiguriran. Nakon što unesete ime SSRS instance klik na “populate URLs”.

Unesite SSAS instancu i klik na Next.

Ukoliko koristite drugi account za Reporting Reader potrebno je unijeti promjene, a ako koristite isto ostavite prazno polje i klik na Next.

Selektrajte checkbox za konfiguraciju SharePointa, te klik na Next.

 

SharePoint web aplikacija trebala bi biti kreirana i pripremljena tako da koristi “staru” bazu. Ukoliko niste konfigurirali kako treba pojavit će se ovakav error.

Kada ste napravili i ispunili sve preduvjete za SharePoint, dobit će te sliku kakva je dolje.

Unesite ime projektne kolekcije i klik na Next.

Potvrdite postavke i klik na “Verify”

Kada je provjera prošla, bez grešaka, nastavite sa konfiguracijom.
Ukoliko se pojavi greška nećete biti u mogućnosti nastaviti dalje.

Konfiguracija kreće.

Kada je konfiguracijski proces završen, trebali bi vidjeti novo kreirane baze,
(TFS_Configuration, TFS_Warehouse i TFS_projectcollectionname), ali još uvijek su stare TFS baze netaknute.

Konfiguracijski dio je kompletiran, te može započeti upgrade proces.

Upgrade proces je završen….

Nakon upgrade procesa dolazi na red fine tunning i administracija TFSa, ali o tome u sljedećem postu.

Migracija TFS 2008 na TFS 2010, četvrti dio, backup/restore baza

Kada smo odradili, po meni, najdosadniji dio migracije, možemo prijeći na malo konkretnije stvari.
Na “starom” TFS-u radimo backup SQL baza koje moramo prebaciti na “novi” Team Foundation Server.

Napomena: Prije samog backupa baza potrebno je zaustaviti IIS. Isto tako bitno je javiti korisnicima za naprave check in svega što rade.

Baze koje je potrebno backupirati:

Sada kada imamo backup baza kopirajte ih na vaš novi TFS 2010, te napravite restore.

Kada smo restorali baze krećemo u proceduru instalacije/upgradea Team Foundation servera 2010….